HVILKE REGLER ER GÆLDENDE?

DRFs reglementer er gældende. Stævnerne afholdes som R Stævner.

Det er ikke tilladt at benytte gamascher, bandager eller klokker i championatet i dressur – i springchampionatet må der benyttes klokker og gamascher på forben og strygegamascher på bagben. I medaljeridningsklasserne er DRFs reglement gældende.

Der kan max. startes i to klasser pr. dag pr. stævne og der må max. startes i 2 på hinanden følgende sværhedsgrader - dette gælder også opvarmningsklasserne til finalestævnet.

 

GENERELLE BESTEMMELSER  

 Klasserne opdeles i kat. I, II og III ponyer. Er der mindre end 5 ponyer tilmeldt i en kategori kan den sammenlægges med en anden kategori.

 Til finalerne vil der være rosette og ærespræmie og præmieoverrækkelse til hest til bedste kat 2 og 3, hvis klasserne er sammenlagt.

 Til kvalifikationsstævnerne kan 6 og 7 års  og 8 års og ældre klasserne sammenlægges, men hver årgang og hver kategori kvalificeres for sig.

Hvor intet andet er anført, er  Dansk Ride Forbunds reglement for ponyer med seneste rettelser gældende. Det er muligt, at diskvalificere en ekvipage hvis dommeren og/eller Sportsudvalget ikke finder, at rytteren opfylder de før omtalte harmonikrav.

Det er tilladt at udskifte rytter mellem kvalifikationsklassen og semifinalen. Under stævnene må ponyen kun rides af den rytter, hvormed den er tilmeldt. Ved uheld eller af hensyn til stævnets afvikling kan Sportsudvalget dog dispensere herfra.

Ved samtlige klasser udleveres kopi af bedømmelsesskemaet som bevis til alle ryttere med resultaterne anført. Bedømmelsesresultaterne tilgår desuden DSP til brug i Avlsværdiberegninger.