BEDØMMELSESMETODE i springning

Der anvendes bedømmelsesmetode S5, idet kun ponyens, og ikke ekvipagens stil bedømmes.

For ponyens stil bedømmes følgende karaktergrupper:

1)Ponyens springteknik (herunder bascule og benteknik) samt 2) kapacitet og 3) ridelighed.

Der gives karakterer fra 0-10; der kan anvendes decimaler. Fejl på banen under ridtet bedømmes således:

Ulydighed 1. gang                                             1.0 strafpoint
Ulydighed 2. gang                                             2.0 strafpoint
Ulydighed 3. gang                                            diskvalifikation
Fald/styrt                                                          diskvalifikation
Nedslag                                                            0.5 strafpoint
For hvert påbegyndt sekund som ridetiden o
verskrider fejlfri tid   0.1 strafpoint
Overskridelse af maksimumtid                         diskvalifikation

 

Slutpoint findes ved at trække strafpoint fra den opnåede stilkarakter. Hvis slutsummen er negativ, er ekvipagen diskvalificeret.

 Ved lige antal point vil ekvipagen med flest antal point i 'sum af karakterer og gennemsnit' være bedst placeret. Står to eller flere fortsat lige, vil den (de) ekvipage(r) med højst pointantal i karaktergrupperne 1)-3) i nævnte orden være bedst placeret.