R STATUS OG SPRINGPONYPROGRAM

For DSP registrerede og kårede ponyer, der jf. DSPs avlsplan opnår kravene til R status og springponyprogram, sker registreringen automatisk. Du kan i sekretariatet få udleveret en blanket og betale 75,- og få label tilsendt, når kasseren får dem fra  SEGES (Videncentret).